nyelviskola Érd, nyelvtanfolyam Érd logo nyelviskola Érd, nyelvtanfolyam Érd

 

  

Newtradition Angol Nyelviskola nyelvtani kisokosa - Kérdések: szórend (Questions: word order)

Vissza a többi leckéhez...

Kérdések: szórend (Questions: word order)
Unit 1: Me

Kérdések: szórend ( Questions: word order)

Kijelentések: Kérdések:
Alany + segédige (vagy ige) Segédige (vagy ige) + alany
You are… Are you…?
You can… Can you…?
Your name means… What does your name…?

Ahhoz, hogy az angol nyelvben kérdést alkossunk, az alany előtt segédigét kell használnunk. Az egyszerű jelen (Present Simple) igeidőnél a do és does segédigéket használjuk, az egyszerű múltnál (Past Simple) pedig a did segédigét.

A létige helyére (be) az am, is, are, was, were alakokat tesszük.

Pld:

a) ha nincs kérdőszó:

Does she love him? (= Szereti őt?)

Vagy a be igével alkotott mondat példája:

Is your sister married? (= A lánytestvéred férjnél van?)

Ha tehát a kérdésben létige van, nem kell segédige.

b) ha van kérdőszó: ( ez mindig a segédige elé kerül a kérdésekben):

Where do they live? (=Hol élnek ők?)

Why did she get married? (=Miért ment férjhez?)

Ugyanezeket a példákat találjátok a könyvben a 8. oldalon, a könyv alapján ellenőrizhetitek, melyek a kérdőszók, segédigék, és az egyes mondatok alanyai.

 

Alanyi kérdések (Subject questions):

Amikor a kérdőszó az alany, illetve az alanyra kérdezünk rá, nem használjuk a do, does, did segédigéket. Az alanyi kérdések szórendje a kijelentések szórendjével azonos:

Pld: Who saw you? (= Ki látott téged?)

Ebben az esetben tehát nincs szükségünk segédigére.

A válasz pedig az lehetne például, hogy:

Mike saw you. (= Mike látott téged.)

A válasz bizonyítja tehát, hogy az alanyi kérdések szórendje azonos a kijelentések szórendjével.

 

Tárgyi kérdések ( Object questions):

Amikor a kérdőszó a tárgy, illetve a tárgyra kérdezünk rá, használnunk kell a megfelelő segédigéket:

Pld: Who did you see? (= Kit láttál?)

Ebben az esetben szükségünk volt a did segédigére.

A válasz pedig a következő lehet:

I saw Mike. (= Mike-ot láttam.)

A tárgyi kérdések szórendje tehát nem azonos a kijelentések szórendjével, mint az alanyi kérdéseknél.

A Newtradition Angol Nyelviskola nyelvtanfolyamának 1 óráján ezzel a leckével fogtok megismerkedni. Nyelviskolánk tanárai szívesen válaszolnak a feltett kérdésekre a nyelvórákon.

Vissza a többi leckéhez...

New Tradition Angol Nyelviskola - nyelvtanfolyam, nyelviskola Érd központjában


:: nyelviskola :: nyelviskola Érd :: angol nyelviskola Érd :: angol nyelviskola :: partner linkek ::